ETC BYGG.

2019-02-01 06:59
ETC Torp.
ETC Torp.

Låt oss presentera ETC Torp

Kan man bygga stort så kan man också bygga egna hem. Vi har tagit fram ett färdigt hus för dig som själv vill äga ett klimatsmart boende. Vi kallar det ETC Torp och det innehåller flera unika lösningar.

Såhär ser vårt hus ut. Kalla det torp eller kalla det villa, vilket du vill. Det är en klimatsmart lösning för ett byggande med minimala utsläpp.

ETC Torp.
ETC Torp.
  • Vi jobbar med foamglasgrund utan cement och andra belastande material.
  • Husen byggs i trä. Men inte i massivträ utan i lätta masonitbalkar, ett system som minskar kraftigt på användandet av material samtidigt som det skapar ännu bättre isolering med träfiber som bas.
  • En unik energilösning där vi fyller taken och gör varje ETC Torp till del i ETC el:s solcellsproduktion. Som boende kan du hyra de solceller du behöver för egen användning, resten av elen skickar vi vidare till andra ETC el kunder. Varje hus kommer producera dubbelt så mycket el som det egna huset behöver. Vi gör solel till varann!
  • Ett tillagt växthus ger fantastiska möjligheter att odla. (Kanske med vår näringslösning eller egenproducerad ETC Bokashi?)
  • Elbilsladdare som du äger men som också grannar kan hyra in sig på (om du vill erbjuda den tjänsten).
  • Extremt låg energianvändning genom vår isolering, vattenåtervinning och solteknik.
Planlösning för ETC Torp.
Planlösning för ETC Torp.

Bygg själv eller låt oss bygga åt dig

ETC Torp kommer med en kurs i eget byggande.

För dig som vill minska kostnaderna och har möjligheten kan du ta bort stora delar av kostnaderna genom att bygga själv. Huset levereras i sektioner för snabb montering. Det vi behöver är en gjord grusgrund, resten sätts upp utan cement och förstörd mark. (Du behöver dock ha avlopp och elnät.) ETC Torp behöver ingen uppvärmning förutom det huset själv och de boende skapar.

Varje hus är likadant. En nedervåning och en halv ovanvåning. Två badrum och en energivägg där all teknik är samlad. Varje hus har tak mot öster/väster för maximal solelsproduktion. Det finns möjlighet att själv bygga ytterligare rum på ovanvåningen om familjen växer.

Kostnaden beror på din insats

Byggkostnaden för ETC Torp är 3 miljoner kronor. Då står huset färdigt på vald mark.

Men från den totala kostnaden kan du sen dra bort delar av kostnaderna genom egna val.

Inget växthus vid start till exempel? Kanske bara ha en toalett i början? Kanske bara ta hjälp vid resning och montera köket med mera själv? Vårt enda motkrav är att du först går en kurs och med oss går igenom husets konstruktion och montage.

Den totala kostnaden är 3 000 000 kronor (inkl moms).

De avdrag du kan göra är:

Växthus: - 370 000 kronor
Toalett: - 100 000 kronor
Montera och beställa kök själv: - 110 000 kronor
Göra allt snickeri förutom stommen: - 450 000 kronor

Inga solceller? Nej det går inte. ETC Torp är ett projekt där ETC el finansierar solcellerna som ingår i taket. Du hyr det antal paneler du behöver.

Du kan givetvis köpa ut alla solcellerna och äga dem själv om du vill det. Men enklast är att du hyr de solceller du behöver till din konsumtion.

En ekoby mitt i stan eller eget hus mitt förorten?

Vi vet inte hur du vill bo.

ETC Torp är ritat så det kan användas med olika planlösningar. Det fungerar både som enskilt hus och som gemensamt boende i en liten ekoby.

Kanske vill du lägga till ett garage för elbilen med uthyrningsrum?

Kanske vill du ha en klimatsmart bassäng med solvarmt vatten?

Det är dina val.

Det vi inte kompromissar om är husets energitillförsel och klimatpositiva lösningar. Och att vi skapar detta tillsammans.

Här kan du spara i våra hyreshus

Vill du köpa ditt eget hus? Mejla bygg@etc.se