Så här gör vi en solcellsanläggning

ETC el hjälper dig till egna solceller. Det är det bästa sättet att långsiktigt spara pengar, göra ditt hus ekonomiskt säkrare och mer miljövänligt. Samt givetvis göra nytta för alla andra när det gäller klimatfrågan. Vi hjälper dig gärna hela vägen.

Vill du ha ett förslag på en anläggning fyller du i förmuläret här och skicka in till oss. Sedan kontaktar vi dig och går igenom din installation och utrustning.

Vi utgår från din el-förbrukning idag, tillgängliga takytor och designar en anläggning efter dina behov. Vi kan göra allt från projektering, bidragsansökan till montage av färdig anläggning. Vi  köper din överskottsel och dina elcertifikat om du väljer att ansöka om sådana. 

Ja, vi hjälper dig även om du inte kan göra din egen el på eget tak. Har du inget eget tak att sätta solceller på kan du köpa solceller i vår park i Katrineholm! Då får du köpa tillbaka den elen för 1 öre/kwh, för mer info mejla ETC Elproduktion AB.

Men nu koncentrerar vi oss på dig som vill göra egen el på eget hus. Det kallas formellt att vara microproducent. 

Det här är mer lönsamt än att köpa el eftersom du som microproducent inte betalar någon energiskatt på den el du själv producerar och konsumerar så klänge du inte producera mer el än vad du förbrukar på helåret.

Detta behöver vi veta

  • Elförbrukning idag kwh/år
  • Tillgängliga takytor, mått, väderstreck, takvinkel
  • Gärna bild på taket!
  • Ytbelägging: tegel, plåt eller papp

Ladda ner planeringsunderlaget som du finner i slutet av denna artikel och mejla till oss tillsammans med bilder och måttuppgifter på ditt tak så tar vi fram en offert. Det här är det enklaste sättet att få fram en snabb och korrekt offert. Har du frågor så ring oss gärna.

Men hur mycket el får du? 1kw installerad effekt kräver 7 kvm takyta och ger ca 1000 kWh/år om den är installerad mot söder och i ca 37 graders vinkel. Så om du konsumerar 5000 kWh per år behöver du ca 5000 W solceller på taket för att producera hela din årskonsumtion. Det kräver ca 40 kvadratmeter.

Solinstrålning mätt i kWh per år. Källa: SMHI
Solinstrålning mätt i kWh per år. Källa: SMHI

Vad kostar det?

Etc els solcellspaket ger en indikering hur stor anläggning du får plats med, hur mycket el du kan får ut och vad det kostar. Våra aktuella solcellspaket finner du härVill du ha en skräddarsydd lösning för ditt tak gör vi gärna en.

Våra offert med takplan

Takplan. Vi ritar upp ditt tak och planerar in optimalt antal paneler för att matcha din elförbrukning + eventuellt utrymme för framtida utbyggnad. Takplanen ger: antal paneler, solcellsarea, total effekt samt uppskattad produktion/år

Huset på bilden är en modell för hur solceller bäst monteras i Sverige. Varje siffra anger hur mycket du kan få ut. Som du ser är det bästa att panelerna är riktade mot söder. Går inte det bör de åtminstone vara vinklade i 30–40 grader eller ligga platt.
Huset på bilden är en modell för hur solceller bäst monteras i Sverige. Varje siffra anger hur mycket du kan få ut. Som du ser är det bästa att panelerna är riktade mot söder. Går inte det bör de åtminstone vara vinklade i 30–40 grader eller ligga platt.

Offerten. Vi offererar monteringsfärdiga paket komplett med montage inklusive frakt hem till dig. Om du är händig och vill montera själv köper du endast materialpaketet. Du får montera solceller, dra ledningar och hänga upp växelriktare själv. Men du får inte koppla in anläggningen på nätet själv. Det måste en certifierad elinstallatör göra. Det vill säga en elektriker.

Vi anpassar offerten efter dina önskemål och behov, ofta vill våra kunder följa anläggningens produktion via dator eller smartphone. Vi har även utrustning som hanterar skuggning samt medger att du kan koppla in paneler installerade på olika tak med olika vinklar och väderstreck till samma växelriktare.

I Offerten ingår allt som behövs för montaget samt montage av levererad utrustning inklusive inkoppling av paneler till växelriktare. Det som tillkommer är kostnad för behörig elektriker för inkoppling av växelriktare till elcentral. Elektriker gör även anmälan till nätbolag

Ansökan om solcellsstöd

Solcellsstöd kan beviljas med 20% av kostnaden inklusive montagekostnad för privatpersoner. För företag gäller 30%. Du kan inte få både solcellsstöd och ROT-bidrag. Vi hjälper dig att fylla i tekniska uppgifter samt kostnader, du fyller i dina fastighetsuppgifter samt skickar ansökan till länsstyrelsen.

Det kan ta olika lång tid att få bidraget inom olika län. Många installerar därför solceller och får bidraget i efterskott. Så länge man sänt in sin bidragsansökan ligger den på kö. 

Leverans/Montage

Innan installation. Föranmälan till nätägaren ( görs av elinstallatör, kontakta honom) Om vi monterar åt dig så ordnar vi det.

Installation. Utrustning levereras hem till dig veckan innan montaget, du som beställt montage kontaktas även av vår lokala montör.

Efter Installation. Färdiganmälan till nätägaren (görs av elinstallatör). Återigen, om vi monterar åt dig ordnar vi även färdiganmälan. Observera att nätägare sen byter elmätare till en som mäter in/utgående el innan drifttagning. Detta kostar dig inget utan är nätägarens ansvar. 

ETC el köper din överskottsel. För mer info besök www.etcel.se

Är det lönsamt?

Definitivt! Förutom den stora fördelen att du producerar 100% utsläppsfri el kan du räkna hem din investering på ca 15 år.

Som solelsproducent finns följande ersättningar/stöd:

  • Solcellsbidrag 20% av investeringskostnaden för privatpersoner och 30% för företag.
  • El certifikat, ca 0,1 :-/kwh. Ersättningen varierar under olika delar av året. Se dagspriser och prisutveckling här. För varje 1000 kwh erhåller du 1st El-certifikat värde ca 100:- ( gäller för hela el-produktionen). För att få elcertifikat behöver du en särskild elcertifikatsmätare som vi gärna hjälper dig med.
  • Skatteavdrag med 60 öre/kwh upp till 30.000 kWh i utmatad el. Skatteavdraget får du vid deklarationen varje år. För att få det krävs att anlägningen är på max 69 kW installerad effekt och med max 100A säkring. 
  • Vissa elbolag erbjuder microproducenter att köpa överskottsel för spotpriset eller högre.

Detta innebär att du får betalt mellan 1:- och 1,2:-/kwh för den el du säljer. Vid summering av elräkningen kommer du flesta fram till ett inköpspris på ca 1,2 :-/kwh ( exkl abonemangsavgift)

Slutsats. Oavsett om du använder elen själv eller säljer den är den värd ca 1,2:-/kwh. Det här är en mycket god affär. Både för dig privat. Och för alla andra.