SOLCELLER.

2016-12-07 11:38

Köp eller hyr solceller av ETC el

Sedan 2009 har vi satt upp flera hundra solcellsanläggningar på villatak, sommarhus, bostadsrätter, lador, uthus och ängar i hela landet. ETC el hjälper dig från planering till färdig installation och vi levererar i hela landet. Köper du en anläggning sparar du pengar från första dagen. Du kan också välja att hyra dina solceller. Läs mer om hyreserbjudandet här.